Datasheets en veiligheidsbladen

Onze datasheets en veiligheidsbladen betreffende onze rubberproducten, lijmen e.d. vermelden gegevens zoals shore hardheid, rek bij breuk, compressieset e.d. Op deze pagina vindt u datasheets met rubbereigenschappen van o.a. profielen, vormwerk en plaatrubber.

Behalve de genoemde mechanische eigenschappen is het van belang hoe de rubber zich gedraagt tijdens de productie van vormwerk en profielen, bijvoorbeeld het vloeigedrag bij toenemende temperatuur en de snelheid waarmee de rubber vulkaniseert. Deze eigenschappen kunnen van batch tot batch variëren. Dergelijke gegevens staan niet in deze datasheets vermeld, omdat die alleen voor intern gebruik zijn. Toch moeten ze door de compoundleverancier iedere keer opnieuw worden aangeleverd, opdat de kwaliteit van de goederen door Technirub gegarandeerd kan worden.

 

Trekbank
Meting rek bij breuk

Testbank rubber metaal
Testbank rubber-metaal

Klimaatkast
Klimaatkast

Trektest
Trektest

Copyright © 2019 Technirub